Mother Day วันแม่แห่งชาติ

คําขวัญวันแม่ 2555 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2555 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2555 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2555 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

คําขวัญวันแม่ 2555 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2555

มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น
ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา
อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ 12 สิงหาคม 2555

 

ข้อมูลจาก http://motherday.horoworld.com/ 

โฆษณา